Home » » Studi Sejarah Pendidikan Islam

Studi Sejarah Pendidikan Islam

 Pengertian sejarah memberikan makna sebagi catatan yang berhubungan dengan kejadian-kejadian masa silam yang diabadikan dalam laporan-laporan tertuls dan dalam ruang lingkup yang luas.

Kemudian sebagai cabang ilmu pengetahuan sejarah mengungkap peristiwa-peristiwa masa silam,
baik peristiwa sosial, politik, ekonomi, maupun agama dan budaya dari suatu bangsa, Negara atau dunia.
Pokok persoalan sejarah senantiasa akan surat dengan pengalaman-pengalaman penting yang menyangkut perkembangan keseluruhan keadaan masyarakat.

Bersambung...., Silahkan  Download file

Ditulis Oleh : Dzaky Sulaiman ~Materi Pendidikan

seocips.com Anda sedang membaca artikel berjudul Studi Sejarah Pendidikan Islam yang ditulis oleh Materi Pendidikan yang berisi tentang : yang suka dengan artikel tersebut silahkan Download dan klik share...

Blog, Updated at: 23.06

0 komentar:

Posting Komentar